Menu Sluiten

Subsidieregelingen Provincie Gelderland

Subsidieregelingen – Provincie Gelderland

 • DC-snellader en stationaire batterij (OPEN)
  Wilt u een DC-snellader met stationaire batterij voor logistieke voertuigen kopen of leasen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

  • de DC-snellader wordt gebruikt voor logistieke voertuigen;
  • er op het moment van de subsidieaanvraag een offerte voor koop of lease ligt die maximaal 6 maanden oud is en die nog niet is ondertekend voor akkoord;
  • er sprake is van een semi-publieke opstelling. De snellader moet minimaal 6 uur per werkdag beschikbaar zijn voor derden tegen een marktconforme vergoeding.

 

 • Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorziening (OPEN)
  Wilt u een gemeenschapsvoorziening, bijvoorbeeld een dorpshuis, aanpassen? Of wilt u van een bestaand gebouw, buitenruimte of openbaar gebied een gemeenschapsvoorziening maken? Dan kunt u subsidie aanvragen. Als u uw plannen op een duurzame manier uitvoert, is er zelfs meer subsidie mogelijk.

  • Geldt tot 31-12-2024
  • Toepassing: de toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met een handicap of een chronische ziekte; aanpassingen aan te brengen die nodig zijn om nieuwe activiteiten uit te voeren; een bestaand gebouw, een gedeelte daarvan of de bijbehorende buitenruimte aan te passen tot een gemeenschapsvoorziening; van openbaar gebied een laagdrempelige ontmoetingsplek te maken met aandacht voor groen en bewegen. Let op: Als u alleen een duurzaamheidsmaatregel wilt doorvoeren, bijvoorbeeld dakisolatie, zonder dat er sprake is van één van bovenstaande aanpassingen, dan is subsidie niet mogelijk.
  • Als u energiemaatregelen in de gemeenschapsvoorziening wilt doorvoeren, moet er een energiescan zijn uitgevoerd door een gekwalificeerde adviseur in het bezit van een geldig Fedec-, EPA-U-, BREEAM- of GPR-certificaat.

 

 • Lokale hernieuwbare energieprojecten (OPEN)
  Subsidie voor energiegemeenschappen en VVE’s voor groene (hernieuwbare) energie zoals zonnepanelen en windmolens.

  • Geldig tot 31-12-2024
  • Energie uit wind, waterkracht, zon, bodem of biomassa.
  • Energiegemeenschappen of rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen subsidie aanvragen als:
   • minimaal 50 natuurlijke personen deelnemen aan het project. Deze personen moeten wonen op 50 verschillende adressen en een financiële bijdrage leveren van minimaal €50 per persoon;
   • de deelnemers samen ten minste 25% van de kosten bijdragen aan het project; en
   • het energieproject een terugverdientijd heeft van langer dan 5 jaar.
  • Het energieproject voor een VvE verbonden zijn aan het gebouw of groep van gebouwen van de VvE. Als een VvE een subsidieaanvraag indient, wordt gevraagd om een akkoord van de VvE mee te sturen op minimaal 25% van de gezamenlijke inleg in het project.

Kijk voor meer subsidieregelingen bij landelijk en bij regio Rivierenland.

Of neem contact op voor een adviesgesprek.