Menu Sluiten

Meldpunt netcongestie

Welkom bij DOE-Rivierenland: Meldpunt Netcongestie

Bent u een ondernemer of projectontwikkelaar met prachtige plannen, maar kunt u die niet realiseren vanwege netcongestie? Bij DOE-Rivierenland begrijpen we hoe frustrerend dat kan zijn. Daarom vragen wij u om uw ervaringen en uitdagingen met ons te delen. Samen kunnen we een verschil maken.

Bij DOE-Rivierenland werken we aan slimme oplossingen voor netcongestie, zoals energy hubs, door samenwerking tussen bedrijven, netbeheerders en overheden te bevorderen. We brengen knelpunten onder de aandacht en bieden online inzicht in zowel de problemen als de mogelijke oplossingen. Zo houden we een overzicht bij van bedrijventerreinen die een energy hub opzetten en verzamelen we veelvoorkomende uitdagingen en digitale tools om deze aan te pakken.

In oktober 2023 stonden meer dan 6600 bedrijven in Nederland op de wachtlijst voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet als gevolg van netcongestie. Dit getal geeft echter geen volledig beeld van de stilstaande ontwikkelingen, de zoektocht naar oplossingen en de voortgang daarvan.

Daarom willen wij graag de volgende informatie verzamelen:

  • Welke bedrijven(terreinen) ondervinden hinder van netcongestie? Heeft dit te maken met verduurzaming door elektrificatie, de aanleg van laad-infrastructuur, of eigen duurzame opwekking?
  • Hoe urgent is de situatie? Is het een vervelende belemmering of komt de continuïteit van uw bedrijf daadwerkelijk in gevaar?
  • Hoe verloopt het overleg met de netbeheerder over oplossingen? Is er sprake van constructieve samenwerking of zijn er stroefheden? En als het stroef verloopt, wat zijn dan precies de problemen?
  • Welke slimme oplossingen worden er gevonden? Wij hebben de indruk dat bedrijven vaak zeer inventief zijn, maar dat deze kennis en creativiteit onvoldoende wordt benut. Klopt dat?

Uw feedback is van cruciaal belang om een beter beeld te krijgen van de netcongestieproblematiek en om effectieve oplossingen te ontwikkelen. Door uw ervaringen met ons te delen, kunnen wij gezamenlijk werken aan een toekomst waarin uw mooie plannen wel gerealiseerd kunnen worden.

Laat van u horen en meld uw situatie bij DOE-Rivierenland. Samen zorgen we voor vooruitgang en innovatie in onze regio!

Meldpunt netcongestie formulier