Menu Sluiten

Subsidieregelingen landelijk

Subsidieregelingen landelijk

 

 • SEBA – Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (TIJDELIJK GESLOTEN)
  Bent u ondernemer of heeft u een non-profitorganisatie? En koopt of financial leaset u een nieuwe, volledig uitstootvrije (emissieloze) bedrijfsauto? Vraag de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) aan voordat u een definitieve overeenkomst sluit. Bij operational lease kan uw leasemaatschappij SEBA aanvragen.

  • Subsidiebedragen 2024: voor grote ondernemingen wordt 7%. Dit was 10%; / voor middelgrote ondernemingen blijft 10%; / voor kleine ondernemingen blijft 12%;
  • € 5.000,- per bedrijfsauto
  • LET OP: De openstelling SEBA is uitgesteld tot 1e en 2e kamer akkoord zijn, dit zal niet voor maart 2024 geschieden.

 

 • ISDE – Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (OPEN)
  Verduurzaam uw productieproces, gebouw of te verhuren woning met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers. Dat kan met een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler of een kleine windturbine.

  1. Subsidie aanvragen voordat u een koopovereenkomst tekent
  2. Zonneboiler
  3. Warmtepomp
  4. Kleinschalige windturbine (50-500 m2 rotoroppervlak: subsidiebedrag = € 66/m2)
  5. LET OP: Zonnepanelen: VERVALLEN

 

 • Salderingsregeling
  • Voor zowel zonnepanelen als kleine windmolens
  • Kleinverbruik aansluiting (max. 3x80A)
  • tot maximum eigen verbruik (daar boven terugleververgoeding, check je contract!!)
  • Afbouw regeling waarschijnlijk vanaf 2025 tot 2031 (nog niet zeker)

 

 

 • SDE++ – Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie
  De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen. Oriënteer u op de achtergrond en werking van deze regeling. Of ga direct door naar de aanvraagfase, de realisatiefase of de productiefase. Voorwaarden:

  • Alleen voor (beoogde) producenten
  • Haalbaarheidsstudie en exploitatieberekening
  • Vergunningen in bezit
  • Fasebedrag – Het fasebedrag mag niet hoger zijn dan het maximum fasebedrag van de betreffende fase en het maximum basisbedrag van de betreffende technologie.
  • Andere subsidies
   Als u voor een productie-installatie gebruikmaakt van SDE++-subsidie, kunt u voor die installatie geen gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en/of de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit met uitzondering voor projecten met een Zon-PV veldopstelling waar mogelijkheden zijn om voor de investeringskosten voor de netaansluiting, EIA aan te vragen (251117 Energielijst).
  • Toestemming van de eigenaar
  • Transportindicatie
  • Bovenprijs en onderprijs?

 

 • DEI+ – Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie
  Bent u als ondernemer vastbesloten om minder energie te verbruiken in uw productieproces of heeft u een baanbrekende technologie ontwikkeld om CO2-uitstoot te verminderen? Met de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) krijgt u de kans uw ideeën te demonstreren of te testen binnen uw bedrijf.

  • Energie- en klimaatinnovaties: Aanvragen t/m 29 augustus 2024
  • Waterstof en groene chemie: Aanvragen t/m 25 juni 2024
  • Vergassing van reststromen: Aanvragen vanaf 15 februari 2024
  • Aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen: GESLOTEN
  • Circulaire economie: TIJDELIJK GESLOTEN

 

 • SSEB – Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel
  De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is er voor de aanschaf van en de ombouw naar emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen en bouwvaartuigen door bouwbedrijven. De SSEB is er ook voor de ombouw van bouwwerktuigen en bouwvaartuigen naar emissie-arm. Vernieuwende ideeën die emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur verbeteren kunnen subsidie krijgen vanuit de SSEB.

  • Voor aanschaf / retrofit / innovatie / haalbaarheidsstudie
  • Vanaf 5 maart 2024 kunt u weer SSEB aanvragen

 

 • MIT – Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (GESLOTEN)
  Wilt u als mkb’er aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) mogelijk iets voor u. De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen.

  • LET OP: Tijdelijk gesloten voor aanvragen

 

 • SVM – Subsidieregeling verduurzaming mkb (GESLOTEN)
  Bent u een mkb-ondernemer en wilt u uw bedrijf verduurzamen? Met de subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM) kunt u een energieadviseur inhuren voor energieadvies. De SVM biedt ook ondersteuning bij het uitvoeren van 1 of meer van de adviezen.

  • 250 medewerkers
  • Jaaromzet maximaal 50 miljoen
  • U heeft of huurt 1 of meer bedrijfspanden in Nederland
  • uw bedrijf valt niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht

 

 • VEKI – Versnelde klimaatinvesteringen industrie (TIJDELIJK GESLOTEN)
  Wilt u binnen uw onderneming in de industrie CO2-besparende maatregelen nemen, waarvan de werking is bewezen? Doet u dit voor eigen rekening en risico, maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan? En is de tijd waarin deze kosten zich terugverdienen langer dan 5 jaar? Vraag dan de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) aan.

 

 • BOSA – Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties
  Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen. De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De subsidieaanvraag moet minimaal € 2.500 zijn en mag niet hoger zijn dan € 2.500.000 per kalenderjaar. Bepaalde maatregelen op het vlak van energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheid worden extra gestimuleerd en kunnen zelfs een subsidie van 30% van de kosten (inclusief BTW) ontvangen.

 

 • DUMAVA – Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (TIJDELJK GESLOTEN)
  Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Kijk voor meer subsidieregelingen bij Provincie Gelderland en Regio Rivierenland.