Menu Sluiten

Persbericht TenneT en Liander

TenneT en Liander hebben een persbericht opgesteld over het flexibel gebruik van het elektriciteitsnet in Gelderland en Flevopolder. We delen hem.

Belangrijkste boodschap en context

De afgelopen maanden hebben TenneT en Liander onderzocht welke oplossingen mogelijk zijn om de ruimte op het net beter te benutten. Helaas is uit een analyse gebleken dat de ruimte voor extra elektriciteitsgebruik door het toepassen van flexibele contracten minimaal is. Dit is een harde boodschap voor Liander klanten in Gelderland en de Flevopolder. Het gaat om grootverbruikers, zoals bedrijven die een zwaardere aansluiting willen om uit te breiden of te verduurzamen.

Een flexibel contract betekent dat klanten buiten de pieken elektriciteit gebruiken. Het biedt de mogelijkheid om ondanks het volle elektriciteitsnet, tóch klanten te helpen. Hier is ook door Liander in Gelderland en de Flevopolder op in gezet, omdat alle mogelijkheden moeten worden benut. Maar om flexibele contracten daadwerkelijk toe te kunnen passen is ruimte nodig op zowel het regionale elektriciteitsnet van Liander als op het hoogspanningsnet van TenneT. Het blijkt nu dat de belastingprofielen van het regionale elektriciteits- en hoogspanningsnet zelden overeenkomen. Anders dan op het regionale net ziet TenneT op het hoogspanningsnet ook buiten de ochtend- en middagpiek op andere momenten piekbelasting.

Gevolgen

Voor klanten van Liander in de Flevopolder en Gelderland betekent dit dat de mogelijkheden om een flexibel contract aan te gaan waarmee zij het elektriciteitsverbruik verspreiden zeer beperkt zijn. Liander gaat in gesprek met klanten om te bekijken wat de impact is en wat er misschien nog wel mogelijk is. Klanten die vóór de vooraankondiging van TenneT op 17 november 2022 van congestie op het hoogspanningsnet een offerte hebben ontvangen, worden geholpen. Uit de analyse van TenneT blijkt concreet dat er voor klanten die zich na 17 november 2022 hebben aangemeld weinig mogelijkheden zijn als het gaat om extra capaciteit door flexibele contracten.

Tot slot

Liander realiseert zich dat initiatiefnemers van slimme oplossingen hierdoor hard geraakt worden. Waar er kansen zijn, blijft Liander deze initiatieven zo goed als mogelijk ondersteunen. Energy hubs zijn voorlopig maatwerk en afhankelijk van de regio specifieke situatie. Met overheden en bedrijven wordt verder gewerkt aan het stimuleren van optimalisatie van elektriciteitsgebruik, ook binnen bedrijven zelf. De belangrijkste focus van de netbeheerders is het sneller realiseren van elektriciteitsstations en het leggen van kabels. Maar uitbreiding alleen is niet genoeg, we moeten het net ook efficiënter benutten. Daarnaast wordt het net zwaarder belast waar dat veilig mogelijk is.

Bijeenkomst Neder Betuwe

De gemeente Neder Betuwe organiseerde op 22 februari 2024 een ondernemersbijeenkomst in IJzendoorn. Onderwerp was netcongestie.

Met sprekers van TenneT, Liander en DOE-Rivierenland. TenneT en Liander gingen in op hoe het elektriciteitsnet in elkaar zit, wat netcongestie inhoudt en de beperking die dat oplevert tot in ieder geval 2029. De boodschap was ook dat slimme EnergieHubs, om gezamenlijk de pieken van energieverbruik te vermijden, voorlopig niet mogelijk zijn. Alexander van Setten van DOE zorgde voor een positieve noot. Hij vertelde wat ondernemers wél kunnen doen en hoe zij via DOE-Rivierenland hulp kunnen krijgen. Dit met subsidie van de gemeente.