Menu Sluiten

Hoog bezoek in Rivierenland

Donderdag 28 september 2023 waren wij te gast bij Betuwewind waar Zijne Majesteit de Koning zich liet informeren over de coöperatieve beweging in Rivierenland.

Tijdens een rondetafelgesprek, spraken we met de koning hoe coöperatieve initiatieven kunnen bijdragen aan de energietransitie, ook in andere sectoren. Bij dit gesprek waren een aantal professionals aanwezig zoals Doekle Terpstra (voorzitter Techniek Nederland), de heer Van Zutphen (Nationale Ombudsman), de heer Klein (directeur Belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis) en dr. Akerboom (universitair docent Regulering en Governance van de Energietransitie).

Ondanks de beperkte tijd, was het een interessant gesprek. Aan bod kwamen actuele thema’s als de rol van energiecoöperaties, de functie van lokale warmteschappen, de noodzaak van een integrale benadering en de aanpak, maar vooral samenwerking tussen lokale overheid en burgerinitiatieven. Daarnaast spraken we over het tekort aan arbeidsmarktcapaciteit en het belang van onderwijs en opleiding in de regio om de energietransitie succesvol te kunnen uitvoeren.

Eén van de uitkomsten van het gesprek was dat we de komende jaren alles op alles moeten zetten om vooral de publiek-private samenwerking in de regio tot een succes te maken. Cruciaal daarbij is dat de bewoners goed vertegenwoordigt zijn.

We danken de koning voor zijn aandacht en interesse en dat hij dit gesprek met ons heeft willen voeren.

Meer lezen