Menu Sluiten

DOE aanwezig bij het Gelders Energieakkoord

Vrijdag 15 december 2023 is DOE-Rivierenland aanwezig bij het Gelders Energieakkoord (GEA) in Arnhem. De drie huidige Energie-expertisecentra REE, DOE en DOA vertellen hier kort wat zij voor de bedrijven kunnen betekenen.

Het netwerk van het Gelders Energieakkoord bestaat uit zo’n 200 organisaties die zich inspannen voor een klimaatneutrale provincie. Partijen die hun maatschappelijke rol voelen en willen invullen zoals de netbeheerder, overheden, NGO’s, energiecoöperaties, bedrijven en bewoners initiatieven. We gaan anders wonen, anders werken, anders reizen en anders produceren. In het netwerk zoeken we elkaar op. We werken bottom-up aan knelpunten en zoeken de kansen. Alles wat de energietransitie een stap verder brengt.

Zes programma’s staan centraal: – Wijk van de Toekomst – Duurzame opwek – Industrie – Mobiliteit – Landbouw en Landgebruik – Regionale samenwerking.

Er is een GEA-jaarcongres en er zijn netwerkontmoetingen. Het hele jaar door zijn er werkgroepen bezig met oplossingen voor specifieke problemen. Zij ontmoeten elkaar op Gelderse plekken waar de transitie vorm en inhoud krijgt. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie.

Meer informatie website Gelders Energieakkoord